Raindrop
A relief planar nanostructure created by a single submicron forked line.
A diagnostic nanostructure for technologies and adjustements of e-beam writers.
Links:
IMC 2014 VOX POPULI AWARD
Raith Special Art Award 2014
Metal 2014 Conference Proc's
Nanocon 2014 Conference Proc's
Google serach
Institute of Scientific Instruments


Kapka
Reliéfní planární nanostruktura tvořená jedinou submikronovou rozvětvenou čarou.
Nanostruktura pro diagnostiku technologie a nastavení elektronového litografu při vytvárení obdobných struktur.
Odkazy:
Brěnský Metropolitan č. 10/2014, str. 18
akademický bulletin č. 12/2014, str. 33
facebook ÚPT
Ústav přístrojové techniky


Back / Zpět